อัลบั้มภาพ รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ
* อัลบั้ม *
รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ
รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 เมษายน 2565
กิจกรรมเสวนาพัฒนาแหล่งท่องเทียว
กิจกรรมเสวนาพัฒนาแหล่งท่องเทียว
(จำนวน 70 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าลา
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าลา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2565
กิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ
กิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2565
หารือกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
หารือกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
กิจกรรมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเ
กิจกรรมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2564
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2564
ประชุมประสานแผน อำเภอไชยา
ประชุมประสานแผน อำเภอไชยา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8
โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาล
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2564
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2564
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2564
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2564
[ 1 ][ 2 ]  >  >>